Tuesday, June 3, 2014

Mykasih menawarkan bantuan kepada golongan berpendapatan rendah dengan memperuntukkan RM20 untuk petrol dan RM80 untuk makanan.

No comments:

Post a Comment